User Tools

Site Tools


z:magick:rituals:liber_resh_pl

LIBER RESZ VEL HELIOS SUB FIGURA CC

Publikacja A.'.A.'. w klasie D

0. Oto adoracje, które wykonują aspiranci do A.'.A.'..

1. Niechaj aspirant powita słońce o wschodzie; zwróci się ku wschodowi, wykona znak swego stopnia i niechaj głośno powie: Chwała tobie, któryś jest Ra o wschodzie i tobie, któryś jest Ra pełen mocy, podróżujący po niebiosach w łodzi o wschodzie Słońca. Tahuti stoi w swym splendorze na dziobie, a Ra-Hoor czuwa u steru.
Przywołuję cię z Siedziby Nocy!

2. Niechaj aspirant powita słońce o południu; zwróci się ku południu, wykona znak swego stopnia i niechaj głośno powie: Chwała tobie, któraś jest Ahathoor w swym Zwycięstwie i tobie, któraś jest Ahathoor pełna piękna, podróżująca po niebiosach w łodzi w połowie drogi Słońca. Tahuti stoi w swym splendorze na dziobie, a Ra-Hoor czuwa u steru.
Przywołuję cię z Siedziby Poranka!

3. Niechaj aspirant powita słońce o zachodzie; zwróci się ku zachodowi, wykona znak swego szczebla i niechaj głośno powie: Chwała tobie, któryś jest Tum o zachodzie i tobie, któryś jest Tum pełen radości, podróżujący po niebiosach w łodzi o zachodzie Słońca. Tahuti stoi w swym splendorze na dziobie, a Ra-Hoor czuwa u steru.
Przywołuję cię z Siedziby Dnia!

4. Niechaj aspirant powita słońce o północy; zwróci się ku północy, wykona znak swego szczebla i niechaj głośno powie: Chwała tobie, któryś jest Kefra w ukryciu i tobie, któryś jest Kefra pełen ciszy, podróżujący po niebiosach w łodzi w północnej godzinie Słońca. Tahuti stoi w swym splendorze na dziobie, a Ra-Hoor czuwa u steru.
Przywołuję cię z Siedziby Wieczora!

5. Po wykonaniu każdej z tych inwokacji wykonasz znak ciszy, a następnie wykonasz adorację, którą przekaże ci twój Prowadzący. Tym sposobem przygotujesz się do świętej medytacji.

6. Jest lepiej jeżeli w tych adoracjach przyjmiesz formę Boga którego adorujesz, jakbyś stawał się nim w czczeniu tego, co jest poza Nim.

7. Tym sposobem będziesz świadom Wielkiego Dzieła, którego podjąłeś się wykonać. Wzmocnisz się także na ścieżce prowadzącej do osiągnięcia Kamienia Mądrości, summum bonum, Prawdziwej Mądrości i Doskonałego Szczęścia.

z/magick/rituals/liber_resh_pl.txt · Last modified: 10/06/2013 14:58 by z